KL 361 JF แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองผ้า สำหรับ เหล็กกล้า, โลหะสากล, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, ไม้, เหล็กสแตนเลส

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย JF
วัสดุ
เหล็กกล้า
โลหะสากล
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
ไม้
เหล็กสแตนเลส
พลาสติก
การใช้งาน
การผลิตโลหะ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์คุณภาพสูง - สามารถปรับให้เหมาะตามสภาพชิ้นงานในระดับสูงสุดเนื่องมาจากแผ่นรองหลังผ้าฝ้ายที่มีความยืดหยุ่นสูง - ฉีกออกจากม้วนได้ง่ายและตรงตามรอยปรุ