KL 371 X แผ่นที่มีแผ่นรองหลังผ้า สำหรับ โลหะสากล, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน กาว
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย X
วัสดุ
โลหะสากล
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
การใช้งาน
การผลิตโลหะ
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ที่มีราคาน่าสนใจ สำหรับการเจียรพื้นผิวระนาบด้วยมือ