KL 385 JF แผ่นเล็กยาวและแผ่นที่มีแผ่นรองหลังผ้า สำหรับ ไม้, โลหะสากล, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
ไม้
โลหะสากล
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
เหล็กสแตนเลส
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย JF
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ที่มีราคาน่าสนใจ สำหรับงานเจียรที่ขึ้นรูป - สามารถปรับให้เหมาะตามความโค้งเว้าของชิ้นงานในระดับสูงสุดเนื่องมาจากแผ่นรองหลังผ้าฝ้ายที่มีความยืดหยุ่นสูง - ฉีกออกจากม้วนได้ง่ายและตรงตามรอยปรุ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
40
เม็ดขัด
KL 385 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
218047
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
60
เม็ดขัด
KL 385 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
218050
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
80
เม็ดขัด
KL 385 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
218051
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
100
เม็ดขัด
KL 385 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
218052
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
120
เม็ดขัด
KL 385 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
218053
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
150
เม็ดขัด
KL 385 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
218054
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
180
เม็ดขัด
KL 385 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
218055
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
220
เม็ดขัด
KL 385 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
218056
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
240
เม็ดขัด
KL 385 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
218057
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
280
เม็ดขัด
KL 385 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
218058
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
320
เม็ดขัด
KL 385 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
218059
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
400
เม็ดขัด
KL 385 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
218061
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
600
เม็ดขัด
KL 385 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
218063
หมายเลขสินค้า
คงคลัง