NPA 400 แผ่นขัดใยสังเคราะห์ สำหรับ เหล็กสแตนเลส, โลหะสากล, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
ไม้
สี
น้ำยาขัดเงา
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประโยชน์: เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่งพื้นผิว เช่น การปรับระดับให้สม่ำเสมอที่รูปแบบรอยขัดบนพื้นผิวที่มี - สามารถใช้งานได้สำหรับการเจียรทั้งแบบแห้งและเปียก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง เป็น มม. ความยาว เป็น มม. ระดับความละเอียด หมายเลขสินค้า คงคลัง
152
ความกว้าง
229
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
342855
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
152
ความกว้าง
229
ความยาว
very fine heavy duty
ระดับความละเอียด
342853
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
152
ความกว้าง
229
ความยาว
very fine general purpose
ระดับความละเอียด
342854
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
152
ความกว้าง
229
ความยาว
ละเอียด
ระดับความละเอียด
342856
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
152
ความกว้าง
229
ความยาว
หยาบ
ระดับความละเอียด
342852
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
152
ความกว้าง
229
ความยาว
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
342849
หมายเลขสินค้า
คงคลัง