NPA 500 แผ่นขัดใยสังเคราะห์ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, พลาสติก, เหล็กสแตนเลส

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
พลาสติก
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
ไม้
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด SiC
ประโยชน์: เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่งพื้นผิว เช่น การปรับระดับให้สม่ำเสมอที่รูปแบบรอยขัดบนพื้นผิวที่มี - สามารถใช้งานได้สำหรับการเจียรทั้งแบบแห้งและเปียก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง เป็น มม. ความยาว เป็น มม. ระดับความละเอียด หมายเลขสินค้า คงคลัง
152
ความกว้าง
229
ความยาว
ไม่มีเม็ดขัด
ระดับความละเอียด
342850
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
152
ความกว้าง
229
ความยาว
ละเอียดมากเป็นพิเศษ
ระดับความละเอียด
342851
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
152
ความกว้าง
229
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
342857
หมายเลขสินค้า
คงคลัง