PL 31 B แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน กาว
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ B
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราราคาที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - คุณสมบัติป้องกันการสึกกร่อนสูงสุดสำหรับการใช้กับเครื่องเจียรที่ใช้มือจับ - ให้รูปแบบรอยขัดที่ละเอียดเรียบเนียนสม่ำเสมอเป็นพิเศษ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
100
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2048
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
120
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2049
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
150
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2050
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
180
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2051
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
220
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2052
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
240
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2053
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
280
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2054
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
320
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2055
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
400
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2057
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
40
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2059
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
50
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2060
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
60
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2061
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
80
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2062
หมายเลขสินค้า