PL 31 B แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน กาว
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ B
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราราคาที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - คุณสมบัติป้องกันการสึกกร่อนสูงสุดสำหรับการใช้กับเครื่องเจียรที่ใช้มือจับ - ให้รูปแบบรอยขัดที่ละเอียดเรียบเนียนสม่ำเสมอเป็นพิเศษ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง เป็น มม. ความยาว เป็น มม. เม็ดขัด หมายเลขสินค้า คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
100
เม็ดขัด
2048
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
40
เม็ดขัด
2059
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
150
เม็ดขัด
2050
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
120
เม็ดขัด
2049
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
240
เม็ดขัด
2053
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
280
เม็ดขัด
2054
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
50
เม็ดขัด
2060
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
80
เม็ดขัด
2062
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
60
เม็ดขัด
2061
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
220
เม็ดขัด
2052
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
180
เม็ดขัด
2051
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
400
เม็ดขัด
2057
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
320
เม็ดขัด
2055
หมายเลขสินค้า
คงคลัง