PL 31 B แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน กาว
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ B
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราราคาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - คุณสมบัติป้องกันการสึกหรอสูงสุดสำหรับการใช้กับเครื่องเจียรที่ใช้มือจับ - ให้รูปแบบรอยขัดบนพื้นผิวที่ละเอียดมาก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2379
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2380
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2381
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2382
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
220
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2383
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
240
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2384
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2390
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2391
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2393
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
240
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2395
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2412
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2414
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2415
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2416
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2418
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2419
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2667
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2668
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2670
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL1
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
5321
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL1
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
5323
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL1
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
5324
หมายเลขสินค้า