PL 31 B แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน กาว
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ B
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราราคาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - คุณสมบัติป้องกันการสึกหรอสูงสุดสำหรับการใช้กับเครื่องเจียรที่ใช้มือจับ - ให้รูปแบบรอยขัดบนพื้นผิวที่ละเอียดมาก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง เป็น มม. ความยาว เป็น มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ หมายเลขสินค้า คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
2667
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
2418
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
2416
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
220
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
2383
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
2379
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
240
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
2395
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
2412
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
2415
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
2414
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
2419
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
2382
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
2665
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
2391
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
2380
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
240
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
2384
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
2393
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
2390
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
2381
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
2684
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
2670
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL1
ลายฉลุเจาะ
5321
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL1
ลายฉลุเจาะ
5323
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
2668
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL1
ลายฉลุเจาะ
5324
หมายเลขสินค้า
คงคลัง