PL 31 B D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน กาว
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ B
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราราคาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - คุณสมบัติป้องกันการสึกหรอสูงสุดสำหรับการใช้กับเครื่องเจียรที่ใช้มือจับ - ให้รูปแบบรอยขัดบนพื้นผิวที่ละเอียดมาก
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL1
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241670
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL1
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241671
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL1
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241673
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL1
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241674
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241678
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241679
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241680
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241681
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
280
ความยาว
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241682
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241725
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241726
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241727
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241728
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241729
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241730
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241732
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241733
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241734
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241735
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
230
ความยาว
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241736
หมายเลขสินค้า