PL 31 B D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน กาว
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ B
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราราคาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - คุณสมบัติป้องกันการสึกหรอสูงสุดสำหรับการใช้กับเครื่องเจียรที่ใช้มือจับ - ให้รูปแบบรอยขัดบนพื้นผิวที่ละเอียดมาก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL1
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241670
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL1
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241671
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL1
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241673
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL1
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241674
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241678
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241679
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241680
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241681
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241682
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241725
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241726
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241727
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241728
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241729
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL9
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241730
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241732
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241733
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241734
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241735
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
230
ความยาว
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241736
หมายเลขสินค้า
คงคลัง