PS 22 K แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง สำหรับ ไม้, โลหะสากล

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ E
วัสดุ
ไม้
โลหะสากล
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
พลาสติก
เหล็กกล้า
การใช้งาน
อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
โรงพ่นสี
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - รูปแบบรอยขัดที่เรียบเนียนสม่ำเสมอ