PS 22 K แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง สำหรับ ไม้, โลหะสากล

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
ไม้
โลหะสากล
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
พลาสติก
เหล็กกล้า
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ E
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - รูปแบบรอยขัดที่เรียบเนียนสม่ำเสมอ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
100
ความกว้าง
115
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
103378
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
ความกว้าง
115
ความยาว
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
103379
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
ความกว้าง
115
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
103380
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
ความกว้าง
115
ความยาว
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
103381
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
111500
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
114942
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
116647
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
116648
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
116649
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
122331
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
129801
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
129802
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
131668
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
135581
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
140608
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147593
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149852
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149853
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149854
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149855
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149857
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
206371
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
232741
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
232742
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
115
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
81637
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
115
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
82076
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
115
ความยาว
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
94721
หมายเลขสินค้า
คงคลัง