PS 22 K แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง สำหรับ ไม้, โลหะสากล

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
ไม้
โลหะสากล
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
พลาสติก
เหล็กกล้า
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ E
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - รูปแบบรอยขัดที่เรียบเนียนสม่ำเสมอ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง เป็น มม. ความยาว เป็น มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ หมายเลขสินค้า คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
232742
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
116648
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
129801
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
ความกว้าง
115
ความยาว
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
103381
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
111500
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
115
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
81637
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
149853
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
149857
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
ความกว้าง
115
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
103380
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
ความกว้าง
115
ความยาว
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
103379
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
116649
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
115
ความยาว
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
94721
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
116647
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
232741
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
140608
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
206371
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
ความกว้าง
115
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
103378
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
135581
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
131668
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
149855
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
122331
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
129802
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
149854
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
115
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
82076
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
149852
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
147593
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
114942
หมายเลขสินค้า
คงคลัง