PS 22 K จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง สำหรับ ไม้, โลหะสากล

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
ไม้
โลหะสากล
เหล็กสแตนเลส
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ E
ประโยชน์: จานทรายขัดอเนกประสงค์สำหรับงานโลหะและงานไม้ - รูปแบบรอยขัดที่เป็นเนื้อเดียวกัน - มีให้เลือกในหลายขนาดความหยาบและขนาด
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
96
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS15
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
142134
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
96
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS15
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
142135
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
96
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS15
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
142136
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
96
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS15
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
142137
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
96
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS15
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
142138
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
96
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS15
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
142139
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
96
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS15
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
145055
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
96
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS15
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146336
หมายเลขสินค้า
คงคลัง