PS 22 K จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง สำหรับ ไม้, โลหะสากล

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
ไม้
โลหะสากล
เหล็กสแตนเลส
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ E
ประโยชน์: จานทรายขัดอเนกประสงค์สำหรับงานโลหะและงานไม้ - รูปแบบรอยขัดที่เป็นเนื้อเดียวกัน - มีให้เลือกในหลายขนาดความหยาบและขนาด
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
100157
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
104778
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
111470
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
128356
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
129092
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
129389
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
130114
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
20207
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2294
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2295
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2296
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
24
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2474
หมายเลขสินค้า
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2476
หมายเลขสินค้า
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2477
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS27
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
260795
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS27
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
260796
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS27
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
260797
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS27
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
260798
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS27
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
260799
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS27
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
260800
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS27
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
260801
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS27
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
260802
หมายเลขสินค้า
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
24
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2782
หมายเลขสินค้า
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2783
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2785
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2786
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2787
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
2788
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
305559
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
305560
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
306507
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
306508
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
306509
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
306611
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
306612
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
309471
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
340761
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
340766
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342159
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342418
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342419
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342421
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342422
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342423
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
4022
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
62107
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
24
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
6516
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
6520
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
6523
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
6524
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
6525
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
6526
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
6611
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
6649
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
6697
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
24
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
6754
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
6756
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
6757
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
6774
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
6775
หมายเลขสินค้า
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
6914
หมายเลขสินค้า
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
6915
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
6936
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
6937
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
71140
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
72624
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
72628
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
72632
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
72633
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
24
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
7300
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
73490
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
74088
หมายเลขสินค้า
200
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
77656
หมายเลขสินค้า
200
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
77658
หมายเลขสินค้า
200
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
77659
หมายเลขสินค้า
200
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
77660
หมายเลขสินค้า
200
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
77661
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
78163
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
79862
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
80046
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
80722
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS4
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
82938
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS4
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
82940
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS4
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
82941
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS4
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
82942
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS4
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
82944
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS4
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
82946
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
86634
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
86635
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
86636
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
86637
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS4
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
87424
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
87528
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
88330
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
88333
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
89181
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
89450
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
89451
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
24
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
89485
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
89486
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
89488
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
89489
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
89491
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
89493
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
89494
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
89495
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
89496
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
90758
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
91605
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
91721
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
91814
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
91922
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
92753
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
93284
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
24
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
93321
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
93324
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
95561
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
97072
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
97176
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
97778
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
97779
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
98990
หมายเลขสินค้า