PS 22 K D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง สำหรับ ไม้, โลหะสากล

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
ไม้
โลหะสากล
เหล็กสแตนเลส
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ E
ประโยชน์: จานทรายขัดอเนกประสงค์สำหรับงานโลหะและงานไม้ - รูปแบบรอยขัดที่เป็นเนื้อเดียวกัน - มีให้เลือกในหลายขนาดความหยาบและขนาด
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS4
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241608
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS4
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241610
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS4
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241611
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241614
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241625
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241626
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241627
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241628
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241649
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241650
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241651
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241652
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
241653
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS4
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
243219
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS4
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
243220
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
278805
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
278806
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
278807
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
278808
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
278809
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
278810
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
278811
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
278812
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
278813
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
278814
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
319068
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
319069
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
319070
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
319071
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
319073
หมายเลขสินค้า