PS 22 K D.I.Y. ห่อ กระดาษทราย ยึดแน่นเอง สำหรับ ไม้, โลหะสากล

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ E
วัสดุ
ไม้
โลหะสากล
เหล็กสแตนเลส
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
พลาสติก
ประโยชน์: จานทรายขัดอเนกประสงค์สำหรับงานโลหะและงานไม้ - รูปแบบรอยขัดที่เป็นเนื้อเดียวกัน - มีให้เลือกในหลายขนาดความหยาบและขนาด
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
96
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS15
GLS15
รูปสามเหลี่ยม ø 96 มม
6 รู ø 8 มม รูตรงกลาง ø 52 มม
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
96
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS15
GLS15
รูปสามเหลี่ยม ø 96 มม
6 รู ø 8 มม รูตรงกลาง ø 52 มม
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
96
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS15
GLS15
รูปสามเหลี่ยม ø 96 มม
6 รู ø 8 มม รูตรงกลาง ø 52 มม
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
96
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS15
GLS15
รูปสามเหลี่ยม ø 96 มม
6 รู ø 8 มม รูตรงกลาง ø 52 มม
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
96
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS15
GLS15
รูปสามเหลี่ยม ø 96 มม
6 รู ø 8 มม รูตรงกลาง ø 52 มม
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท