PS 22 K D.I.Y. ห่อ กระดาษทราย ยึดแน่นเอง สำหรับ ไม้, โลหะสากล

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ E
วัสดุ
ไม้
โลหะสากล
เหล็กสแตนเลส
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
พลาสติก
ประโยชน์: จานทรายขัดอเนกประสงค์สำหรับงานโลหะและงานไม้ - รูปแบบรอยขัดที่เป็นเนื้อเดียวกัน - มีให้เลือกในหลายขนาดความหยาบและขนาด
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
98
ความกว้าง
148
ความยาว
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS24
GLS24
98 x 148 มม
7 รู ø 10 มม
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
98
ความกว้าง
148
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS24
GLS24
98 x 148 มม
7 รู ø 10 มม
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
98
ความกว้าง
148
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS24
GLS24
98 x 148 มม
7 รู ø 10 มม
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
98
ความกว้าง
148
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS24
GLS24
98 x 148 มม
7 รู ø 10 มม
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
98
ความกว้าง
148
ความยาว
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS24
GLS24
98 x 148 มม
7 รู ø 10 มม
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
102
ความกว้าง
150
ความยาว
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS67
GLS67
GLS67
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
102
ความกว้าง
150
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS67
GLS67
GLS67
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
102
ความกว้าง
150
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS67
GLS67
GLS67
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
102
ความกว้าง
150
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS67
GLS67
GLS67
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
102
ความกว้าง
150
ความยาว
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS67
GLS67
GLS67
ลายฉลุเจาะ
PS 22 K
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท