PS 30 D แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ D
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราราคาที่ดีเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง เป็น มม. ความยาว เป็น มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ หมายเลขสินค้า คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
40
เม็ดขัด
ลายฉลุเจาะ
194660
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
60
เม็ดขัด
ลายฉลุเจาะ
194662
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
80
เม็ดขัด
ลายฉลุเจาะ
194663
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
100
เม็ดขัด
ลายฉลุเจาะ
194664
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
120
เม็ดขัด
ลายฉลุเจาะ
194665
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
150
เม็ดขัด
ลายฉลุเจาะ
194666
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
180
เม็ดขัด
ลายฉลุเจาะ
194667
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
240
เม็ดขัด
ลายฉลุเจาะ
194668
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
320
เม็ดขัด
ลายฉลุเจาะ
194669
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
194673
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
194674
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
194676
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
194679
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
280
ความยาว
240
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
194680
หมายเลขสินค้า
คงคลัง