PS 30 D แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ D
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราราคาที่ดีเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
40
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
194660
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
60
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
194662
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
80
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
194663
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
100
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
194664
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
120
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
194665
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
150
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
194666
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
180
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
194667
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
240
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
194668
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
320
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
194669
หมายเลขสินค้า
คงคลัง