PS 30 D แผ่นที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ D
วัสดุ
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
การใช้งาน
อุตสาหกรรมรถยนต์
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราราคาที่ดีเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย