PS 33 B แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ B
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
180
เม็ดขัด
PS 33 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147853
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
240
เม็ดขัด
PS 33 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147854
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
400
เม็ดขัด
PS 33 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
148971
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
150
เม็ดขัด
PS 33 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149528
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
220
เม็ดขัด
PS 33 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149529
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
320
เม็ดขัด
PS 33 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149530
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
280
เม็ดขัด
PS 33 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149793
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
500
เม็ดขัด
PS 33 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
170667
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
600
เม็ดขัด
PS 33 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
170668
หมายเลขสินค้า
คงคลัง