PS 33 B แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ B
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
180
เม็ดขัด
PS 33 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147853
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
240
เม็ดขัด
PS 33 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147854
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
400
เม็ดขัด
PS 33 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
148971
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
150
เม็ดขัด
PS 33 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
149528
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
220
เม็ดขัด
PS 33 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
149529
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
320
เม็ดขัด
PS 33 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
149530
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
280
เม็ดขัด
PS 33 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
149793
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
500
เม็ดขัด
PS 33 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
170667
หมายเลขสินค้า
230
ความกว้าง
280
ความยาว
600
เม็ดขัด
PS 33 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
170668
หมายเลขสินค้า