PS 33 B แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ B
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง เป็น มม. ความยาว เป็น มม. เม็ดขัด หมายเลขสินค้า คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
240
เม็ดขัด
147854
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
400
เม็ดขัด
148971
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
180
เม็ดขัด
147853
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
150
เม็ดขัด
149528
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
320
เม็ดขัด
149530
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
500
เม็ดขัด
170667
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
280
เม็ดขัด
149793
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
220
เม็ดขัด
149529
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
600
เม็ดขัด
170668
หมายเลขสินค้า
คงคลัง