PS 33 BK แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ B
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท หมายเลขสินค้า
100
ความกว้าง
115
ความยาว
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147104
หมายเลขสินค้า
100
ความกว้าง
115
ความยาว
240
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147105
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
230
ความยาว
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147183
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
230
ความยาว
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147184
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
230
ความยาว
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147185
หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147479
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
178
ความยาว
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL17
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
148047
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
178
ความยาว
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL17
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
148048
หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
148050
หมายเลขสินค้า
70
ความกว้าง
125
ความยาว
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
148228
หมายเลขสินค้า
100
ความกว้าง
115
ความยาว
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
148658
หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
149107
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
178
ความยาว
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL17
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
149138
หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
149819
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
230
ความยาว
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
149820
หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
149897
หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
400
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
149899
หมายเลขสินค้า
70
ความกว้าง
125
ความยาว
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
151784
หมายเลขสินค้า
70
ความกว้าง
125
ความยาว
240
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
152381
หมายเลขสินค้า
70
ความกว้าง
125
ความยาว
220
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
155500
หมายเลขสินค้า
70
ความกว้าง
125
ความยาว
280
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
197133
หมายเลขสินค้า