PS 33 BK แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ B
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
100
ความกว้าง
115
ความยาว
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147104
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
ความกว้าง
115
ความยาว
240
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147105
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147183
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147184
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147185
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147479
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
178
ความยาว
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL17
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
148047
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
178
ความยาว
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL17
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
148048
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
148050
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
148228
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
ความกว้าง
115
ความยาว
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
148658
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149107
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
178
ความยาว
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL17
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149138
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149819
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149820
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149897
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
400
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149899
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
151784
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
240
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
152381
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
220
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
155500
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
280
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
197133
หมายเลขสินค้า
คงคลัง