PS 33 BK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ B
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ หมายเลขสินค้า คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
147838
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
147224
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
301928
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
148379
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
146907
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
310898
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
147096
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
147125
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
150760
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
342042
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
148375
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
340598
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
146716
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
340599
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
301929
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
149255
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
342045
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
304815
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
147280
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
149916
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
147095
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
146959
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
147126
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
147094
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
342044
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
342043
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS52
ลายฉลุเจาะ
302049
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
147108
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
304084
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
301930
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
146958
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
146948
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
149794
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
147837
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
149151
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
147097
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
148377
หมายเลขสินค้า
คงคลัง