PS 33 C แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ C
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
40
เม็ดขัด
PS 33 C
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147849
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
60
เม็ดขัด
PS 33 C
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147850
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
80
เม็ดขัด
PS 33 C
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147851
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
120
เม็ดขัด
PS 33 C
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147852
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
100
เม็ดขัด
PS 33 C
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149719
หมายเลขสินค้า
คงคลัง