PS 33 C แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ C
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง เป็น มม. ความยาว เป็น มม. เม็ดขัด หมายเลขสินค้า คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
60
เม็ดขัด
147850
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
40
เม็ดขัด
147849
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
80
เม็ดขัด
147851
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
100
เม็ดขัด
149719
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
ความกว้าง
280
ความยาว
120
เม็ดขัด
147852
หมายเลขสินค้า
คงคลัง