PS 33 CK แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ C
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146966
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146967
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146968
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146969
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
178
ความยาว
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL17
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146970
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
178
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL17
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146971
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
178
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL17
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146972
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
178
ความยาว
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL17
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146973
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146974
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146975
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146976
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146977
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
ความกว้าง
115
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147101
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
ความกว้าง
115
ความยาว
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147102
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
ความกว้าง
115
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147103
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
80
ความกว้าง
133
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147169
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
230
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147182
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
93
ความกว้าง
178
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL17
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
148046
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
151785
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
151786
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
70
ความกว้าง
125
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
155072
หมายเลขสินค้า
คงคลัง