PS 33 CK แผ่นเล็กยาวที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ C
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
230
ความยาว
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146966
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
230
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146967
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
230
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146968
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
230
ความยาว
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146969
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
178
ความยาว
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL17
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146970
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
178
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL17
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146971
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
178
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL17
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146972
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
178
ความยาว
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL17
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146973
หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146974
หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146975
หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146976
หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146977
หมายเลขสินค้า
100
ความกว้าง
115
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147101
หมายเลขสินค้า
100
ความกว้าง
115
ความยาว
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147102
หมายเลขสินค้า
100
ความกว้าง
115
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147103
หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL18
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147169
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
230
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL15
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147182
หมายเลขสินค้า
93
ความกว้าง
178
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GL17
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
148046
หมายเลขสินค้า
70
ความกว้าง
125
ความยาว
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
151785
หมายเลขสินค้า
70
ความกว้าง
125
ความยาว
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
151786
หมายเลขสินค้า
70
ความกว้าง
125
ความยาว
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
155072
หมายเลขสินค้า