PS 33 CK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ C
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า
98
ความกว้าง
148
ความยาว
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS24
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
215473
หมายเลขสินค้า
98
ความกว้าง
148
ความยาว
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS24
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
215474
หมายเลขสินค้า
98
ความกว้าง
148
ความยาว
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS24
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
215475
หมายเลขสินค้า
98
ความกว้าง
148
ความยาว
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS24
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
215476
หมายเลขสินค้า