PS 33 CK D.I.Y. ห่อ กระดาษทราย ยึดแน่นเอง สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ C
วัสดุ
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
การใช้งาน
อุตสาหกรรมพลังงานลม
อุตสาหกรรมรถยนต์
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย