PS 61 FK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง สำหรับ เหล็กสแตนเลส, เหล็กกล้า

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด เซรามิก อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ F
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
ไม้
การใช้งาน
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: มีประสิทธิภาพการขัดที่ทรงพลังอย่างต่อเนื่อง - จานทรายขัดที่มีประสิทธิภาพการขัดสูงสำหรับการเจียรพื้นผิวเหล็กสแตนเลส - ให้ผลลัพธ์ที่ดีมากในการเจียรเพื่อซ่อมแซมงานบนพื้นไม้ปาร์เก้
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 61 FK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 61 FK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 61 FK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 61 FK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 61 FK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 61 FK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 61 FK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 61 FK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 61 FK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท