SK 700 A บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
ประโยชน์: เหมาะสมกับการใช้งานแนวระนาบและแนวตั้งทั้งสี่ด้าน ขอบมุม (ประมาณ 45°) ทำให้กลายเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดแต่งรูปทรงชิ้นงานที่แคบและเรียวเล็ก แกนโฟมที่ยืดหยุ่นทำให้สามารถจัดแต่งรูปทรงและกระจายแรงกดได้อย่างดี แข็งแรงทนทาน สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. ความสูง/มม. ระดับความแข็ง เม็ดขัด ชนิดเม็ดขัด หมายเลขสินค้า คงคลัง
89
ความกว้าง
125
ความยาว
25
ความสูง
แข็ง
ระดับความแข็ง
120
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
331019
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
89
ความกว้าง
125
ความยาว
25
ความสูง
แข็ง
ระดับความแข็ง
60
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
337846
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
89
ความกว้าง
125
ความยาว
25
ความสูง
แข็ง
ระดับความแข็ง
80
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
337847
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
89
ความกว้าง
125
ความยาว
25
ความสูง
แข็ง
ระดับความแข็ง
100
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
337848
หมายเลขสินค้า
คงคลัง