SW 501 บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
ประโยชน์: ให้รูปแบบรอยขัดบนพื้นผิวแบบซาติน - สำหรับพื้นผิวที่ขึ้นรูปสูงและต่ำ (สามารถใช้ได้สองด้าน) - ทนต่อการเกิดรอยย่นและขาด - สามารถล้างและนำกลับไปใช้ใหม่ได้
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง เป็น มม. ความยาว เป็น มม. ความสูง เป็น มม. ระดับความแข็ง เม็ดขัด หมายเลขสินค้า คงคลัง
123
ความกว้าง
96
ความยาว
12,5
ความสูง
นุ่ม
ระดับความแข็ง
220
เม็ดขัด
125282
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
123
ความกว้าง
96
ความยาว
12,5
ความสูง
นุ่ม
ระดับความแข็ง
120
เม็ดขัด
125281
หมายเลขสินค้า
คงคลัง