SW 501 TR บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
ประโยชน์: ให้รูปแบบรอยขัดบนพื้นผิวแบบซาติน - สำหรับพื้นผิวที่ขึ้นรูปสูงและต่ำ (สามารถใช้ได้สองด้าน) - ทนต่อการเกิดรอยย่นและขาด - สามารถล้างและนำกลับไปใช้ใหม่ได้
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. ความสูง/มม. ระดับความแข็ง เม็ดขัด ชนิดเม็ดขัด
96
ความกว้าง
123
ความยาว
12.5
ความสูง
นุ่ม
ระดับความแข็ง
100
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
96
ความกว้าง
123
ความยาว
12.5
ความสูง
นุ่ม
ระดับความแข็ง
180
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
96
ความกว้าง
123
ความยาว
12.5
ความสูง
นุ่ม
ระดับความแข็ง
220
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
96
ความกว้าง
123
ความยาว
12.5
ความสูง
นุ่ม
ระดับความแข็ง
150
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
96
ความกว้าง
123
ความยาว
12.5
ความสูง
นุ่ม
ระดับความแข็ง
120
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด