SW 501 TR บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
ประโยชน์: ให้รูปแบบรอยขัดบนพื้นผิวแบบซาติน - สำหรับพื้นผิวที่ขึ้นรูปสูงและต่ำ (สามารถใช้ได้สองด้าน) - ทนต่อการเกิดรอยย่นและขาด - สามารถล้างและนำกลับไปใช้ใหม่ได้
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. ความสูง/มม. ระดับความแข็ง เม็ดขัด ชนิดเม็ดขัด หมายเลขสินค้า
96
ความกว้าง
123
ความยาว
12,5
ความสูง
นุ่ม
ระดับความแข็ง
100
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
351573
หมายเลขสินค้า
96
ความกว้าง
123
ความยาว
12,5
ความสูง
นุ่ม
ระดับความแข็ง
180
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
351574
หมายเลขสินค้า
96
ความกว้าง
123
ความยาว
12,5
ความสูง
นุ่ม
ระดับความแข็ง
220
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
353262
หมายเลขสินค้า
96
ความกว้าง
123
ความยาว
12,5
ความสูง
นุ่ม
ระดับความแข็ง
150
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
353263
หมายเลขสินค้า
96
ความกว้าง
123
ความยาว
12,5
ความสูง
นุ่ม
ระดับความแข็ง
120
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
353264
หมายเลขสินค้า