SW 510 บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
ประโยชน์: ฟองน้ำสำหรับขัดที่บางและมีความยืดหยุ่นสูงสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่เข้าถึงยากเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น รอเว้า ด้านข้าง และขอบ โครงสร้างโฟมที่หนาแน่นทำให้สามารถกระจายแรงได้อย่างสม่ำเสมอและทำให้ได้พื้นผิวงานที่เกลี้ยงเกลา ไม่มีการโค้งงอหรือเกิดรอยย่น สามารถใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. ความสูง/มม. ระดับความแข็ง เม็ดขัด ชนิดเม็ดขัด หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
ความกว้าง
140
ความยาว
5
ความสูง
แข็ง
ระดับความแข็ง
100
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
303588
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
140
ความยาว
5
ความสูง
แข็ง
ระดับความแข็ง
180
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
303589
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
140
ความยาว
5
ความสูง
แข็ง
ระดับความแข็ง
220
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
303590
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
140
ความยาว
5
ความสูง
แข็ง
ระดับความแข็ง
320
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
337849
หมายเลขสินค้า
คงคลัง