SW 510 บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ด้วยอลูมินาผสมสีขาว
คุณสมบัติ
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
วัสดุ
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
โลหะสากล
ประโยชน์: ฟองน้ำสำหรับขัดที่บางและมีความยืดหยุ่นสูงสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่เข้าถึงยากเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น รอเว้า ด้านข้าง และขอบ โครงสร้างโฟมที่หนาแน่นทำให้สามารถกระจายแรงได้อย่างสม่ำเสมอและทำให้ได้พื้นผิวงานที่เกลี้ยงเกลา ไม่มีการโค้งงอหรือเกิดรอยย่น สามารถใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. ความสูง/มม. ระดับความแข็ง เม็ดขัด ชนิดเม็ดขัด
115
ความกว้าง
140
ความยาว
5
ความสูง
แข็ง
ระดับความแข็ง
100
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
115
ความกว้าง
140
ความยาว
5
ความสูง
แข็ง
ระดับความแข็ง
180
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
115
ความกว้าง
140
ความยาว
5
ความสูง
แข็ง
ระดับความแข็ง
220
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด
115
ความกว้าง
140
ความยาว
5
ความสูง
แข็ง
ระดับความแข็ง
320
เม็ดขัด
Alumina
ชนิดเม็ดขัด