SW 512 บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, พลาสติก

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
พลาสติก
ไม้
โลหะ
คุณสมบัติ
ชนิดเม็ดขัด SiC
ประเภทการโปรย ปิด
ประโยชน์: ฟองน้ำทรายขัดยืดหยุ่นสูงแบบบางสำหรับบริเวณที่เข้าถึงยากเป็นพิเศษ อาทิ รอยเว้าลึก หน้าตัดขวางและขอบ ความหนาของโครงสร้างโฟม ซึ่งจะส่งผลให้มีการกระจายแรงดันอย่างสม่ำเสมอและรูปแบบรอยขัดบนพื้นผิวที่ละเอียดเป็นพิเศษ ไม่มีการหักงอ ไม่มีรอยพับ ใช้งานได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง ซิลิกอนคาร์ไบด์ขอบเหลี่ยมคมเพื่อพลังในการขัดที่มากยิ่งขึ้นและการขัดเจียรวัสดุที่ขจัดเศษผงจากการขัดได้ยาก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง เป็น มม. ความยาว เป็น มม. ความสูง เป็น มม. ระดับความแข็ง เม็ดขัด i18n_kornart2 หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
ความกว้าง
140
ความยาว
5
ความสูง
แข็ง
ระดับความแข็ง
120
เม็ดขัด
ซิลิคอน คาร์ไบด์-SIC
i18n_kornart2
337850
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
140
ความยาว
5
ความสูง
แข็ง
ระดับความแข็ง
180
เม็ดขัด
ซิลิคอน คาร์ไบด์-SIC
i18n_kornart2
337851
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
140
ความยาว
5
ความสูง
แข็ง
ระดับความแข็ง
220
เม็ดขัด
ซิลิคอน คาร์ไบด์-SIC
i18n_kornart2
337852
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
140
ความยาว
5
ความสูง
แข็ง
ระดับความแข็ง
320
เม็ดขัด
ซิลิคอน คาร์ไบด์-SIC
i18n_kornart2
337853
หมายเลขสินค้า
คงคลัง