SW 512 บล็อกทรายขัด/ฟองน้ำทรายขัด สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, พลาสติก

คุณสมบัติ
ชนิดเม็ดขัด SiC
ประเภทการโปรย ปิด
วัสดุ
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
พลาสติก
ไม้
โลหะ
ประโยชน์: ฟองน้ำทรายขัดยืดหยุ่นสูงแบบบางสำหรับบริเวณที่เข้าถึงยากเป็นพิเศษ อาทิ รอยเว้าลึก หน้าตัดขวางและขอบ ความหนาของโครงสร้างโฟม ซึ่งจะส่งผลให้มีการกระจายแรงดันอย่างสม่ำเสมอและรูปแบบรอยขัดบนพื้นผิวที่ละเอียดเป็นพิเศษ ไม่มีการหักงอ ไม่มีรอยพับ ใช้งานได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง ซิลิกอนคาร์ไบด์ขอบเหลี่ยมคมเพื่อพลังในการขัดที่มากยิ่งขึ้นและการขัดเจียรวัสดุที่ขจัดเศษผงจากการขัดได้ยาก