จานทรายไฟเบอร์

แม่พิมพ์เจาะรูสำหรับแผ่นไฟเบอร์

10 = รูกลม

30 = รูรูปดาว

แม่พิมพ์รูปทรงอื่นๆ มีขายตามความประสงค์ โปรดถามเรา!

แป้นหนามเตยที่เหมาะสม

Produkt ST 358 ST 358 A
 

รูปทรงแป้นหนามเตย

แข็งปานกลาง แบน

แข็ง ยึดด้วยโครง

ข้อดี

พื้นผิวที่ขัดให้เสมอกัน ปรับใช้ได้ดีกับชิ้นงาน

อัตราการขจัดเนื้องานระดับสูง ความเสถียรสูง ข้อดีเพิ่มเติมของแป้นหนามเตยของเรา:
ความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้น การขัดระบบเย็น

การใช้งาน

ขัดเกลาพื้นผิว (50 กริตหรือละเอียดกว่า) ลบเหลี่ยมขอบ ขัดเกลาตามรูปทรง ขัดเกลาพื้นผิวให้เรียบร้อย

ขัดเกลาแบบหยาบ (มากถึง 40 กริตหรือหยาบกว่า) ลบมุม
งานลบเสี้ยน งานเชื่อมตะเข็บ

แป้นหนามเตยเนื้อแข็ง ยึดด้วยโครง ST 358 A ช่วยเสริมผลลัพธ์การลับคมด้วยตนเองบนแผ่นไฟเบอร์ด้วยเซอร์โคเนีย อะลูมินา
(CS 565, CS 570) และกริตเซรามิก (FS 964
FS 966) ทำให้อัตราการขจัดเนื้องานสูงขึ้นและสามารถใช้ได้ยาวนานขึ้น