ใบตัด Kronenflex®

8. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต
9. ข้อจำกัดในการใช้งาน
10. มาตรฐานด้านความปลอดภัย (oSa / EN 12413)
11. ความเร็วรอบสูงสุดที่อนุญาต
12. รูปสัญลักษณ์ความปลอดภัย
13. สายผลิตภัณฑ์ / ประเภท
14. เครื่องหมายการค้า Kronenflex® ของ Klingspor

ระดับคุณภาพ

ล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์ Kronenflex® แบ่งเป็นสามระดับประสิทธิภาพด้วยการให้รหัสสีหกแบบเพื่อให้มองเห็นภาพรวมคร่าว ๆ เกี่ยวกับการใช้งานวัสดุที่สำคัญที่สุด

ผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ ออกแบบมาให้เหมาะกับอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนที่เหมาะสมเป็นพิเศษ
ผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย อายุการใช้งานและประสิทธิภาพในการตัดที่ยอดเยี่ยม
ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการประยุกต์ใช้งานแบบพิเศษ อายุการใช้งานและประสิทธิภาพในการตัดสูงสุดสำหรับขอบเขตการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

 

3. แหวนโลหะ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคงทน (วันหมดอายุ) ของจานขัด
4. ใยแก้ว
ใยแก้วเป็นชั้นเสริมความแข็งแรงเพื่อความเสถียรและยังเพิ่มความปลอดภัยของจานขัด ชั้นใยแก้วปรับให้เหมาะกับประเภทแผ่นขัดและจุดประสงค์การใช้งานในแง่ของจำนวนและความแข็งแรง ยิ่งล้อตัดมีสมรรถนะการรับภาระทางข้างได้สูง (ในการตัดแยกแบบอิสระ สมรรถนะการรับภาระทางข้างจะมากกว่าในการตัดแยกอยู่กับที่) ล้อตัดยิ่งต้องมีใยแก้วคงที่ขึ้นหรือมากขึ้น สำหรับล้อตัดที่บาง (0.8 มม. ถึง 1.0 มม.) จะมีการใช้ผ้าที่บางเป็นพิเศษเพื่อที่จะให้ได้สัดส่วนเม็ดขัดที่สูงอีกระหว่างชั้นผ้าแม้ว่าความหนาของแผ่นขัดจะน้อยก็ตาม จานทรายใยสังเคราะห์มีใยแก้วอย่างน้อย 3 ชั้น

ระบบการให้รหัสสีของล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์ Klingspor®

 
โลหะอเนกประสงค์
สีเทา
 
เหล็กสแตนเลส
สีน้ำเงิน
 
อะลูมิเนียม
สีเงิน
 
เหล็กกล้า
สีดำ
 
วัสดุหลอม
สีแดง
 
หิน/คอนกรีต
สีเขียว

 

ความปลอดภัยและการเก็บรักษา

ไตรมาส
V 01 มกราคม-มีนาคม
V 04 เมษายน-มิถุนายน
V 07 กรกฏาคม-กันยายน
V 10 ตุลาคม-ธันวาคม

 

ความคงทนของล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์จะถูกกำหนดโดยปริมาณความชื้นเป็นสำคัญ ล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์ที่โดนความชื้นสูงหลังจากการผลิตจะสูญเสียอายุการใช้งานตามค่าเริ่มต้น หากจัดเก็บอย่างถูกต้อง อายุการใช้งานจะยังคงที่ใกล้เคียงค่าเริ่มต้นได้อีกนานหลายปี ล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์จะเสี่ยงต่อความปลอดภัยก็ต่อเมื่อโดนน้ำหรือไอน้ำโดยตรง ผู้ใช้มีหน้าที่ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามระเบียบข้อบังคับ ยังมีผลบังคับใช้ในแง่ของวันหมดอายุด้วยเนื่องจากเหตุผลทางกฎหมาย ดังนั้น สิ่งต่อไปนี้จึงบังคับใช้ได้ ห้ามใช้ล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์อีกหลังจากสิ้นสุดวันหมดอายุแล้ว!

การทำงานที่ปลอดภัย ...

... ด้วยความระมัดระวังและความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตราย

ให้หลีกเลี่ยงอันตรายที่จะแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้ในการใช้ล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์

  • การสัมผัสกับแผ่นขัดชนิดกลมแบบหมุน
  • การหักแผ่นขัดชนิดกลม
  • สิ่งตกค้างและฝุ่นจากการขัด
  • การสั่นสะเทือน
  • เสียงดังรบกวน

... โดยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
จะต้องสวมแว่นตาป้องกัน ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันหูและหน้ากากกันฝุ่นไว้ สำหรับการประยุกต์ใช้ในการขัดเจียรแบบแข็ง ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ผ้ากันเปื้อนหนังและรองเท้านิรภัย

... ฝาครอบป้องกันบนเครื่องจักร
ฝาครอบป้องกันจะถูกส่งไปพร้อมกับเครื่องขัดเจียรและไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือนำออกได้ สำหรับหินเจียรถ้วย จะต้องมีการล้อมรอบพื้นผิวด้านนอกทั้งหมดไว้ นอกจากนั้น จะใช้งานหินเจียรถ้วยร่วมกับตัวครอบป้องกันแบบปรับได้เพื่อที่จะปรับสมดุลการสึกหรอของจานขัดและจำกัดการการเปิดจานขัดให้น้อยที่สุด

... ด้วยการควบคุมเชิงภาพและการตรวจสอบก่อนการประกอบติดตั้ง
ดูให้แน่ใจว่าความเร็วรอบบนจานขัดสอดคล้องกับความเร็วรอบของเครื่องจักรและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเร็วรอบที่อนุญาต ตรวจสอบล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อหาความเสียหาย หากพบความเสียหาย ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์ของเรากำกับด้วยรูปสัญลักษณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม

... โดยการใช้งานอย่างถูกต้อง
ต้องแน่ใจว่าใช้งานอย่างเหมาะสม ต้องหลีกเลี่ยงความเสียหายของรูเจาะที่รองรับหรือจานขัดจากการกระแทก กำลังเกินหรือการตกหล่น คำนึงถึงการปรับความตึงแผ่นขัดปลอดภัยและเหมาะสม และใช้หน้าแปลนติดตั้งที่เหมาะสม ก่อนเริ่มการทำงาน แผ่นขัดชนิดกลมควรจจะวิ่งนานเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาทีด้วยความเร็วในการทำงาน คำนึงถึงระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยของ FEPA และมาตรฐาน 12413 ของยุโรป

พารามิเตอร์สำคัญสำหรับผลลัพธ์การขัดเจียรที่เหมาะสมสำหรับล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์ ได้แก่ ความเร็วที่พื้นผิวและแรงกดที่ใช้กับการทำงาน

ความเร็วที่เหมาะสม

ต่ำเกินไป
หากความเร็วรอบของเครื่องจักรที่ใช้งานต่ำเกินไป ล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์มีแนวโน้มที่จะ "กระโดด" ซึ่งจะทำให้ขอบจานขัดสึกหรอไม่เสมอกัน โดยเฉพาะสำหรับจุดตัดแนวขวางที่บางของวัสดุ อาทิเช่น ในการตัดแยกแผ่นโลหะหรือเส้นลวด เม็ดขัดจะถูกฉีกออกจากตัวเชื่อมประสานและจานขัดจะสึกเร็วมากกว่าค่าเฉลี่ย

แบบเหมาะสม
ล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์ของ Klingspor เป็นผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและได้รับการพัฒนาจนได้ประสิทธิภาพดีที่สุด (วัดเป็นสัดส่วนของปริมาณการขัดเจียรเทียบกับการสึกหรอของจานขัด) ในช่วงที่ต่ำกว่าค่าความเร็วที่พื้นผิวสูงสุดที่อนุญาต ดังนั้น คุณจึงรักษาความเร็วรอบให้สูงได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานและหากจำเป็น ใหเลือกเครื่องจักรหนึ่งตัวที่มีสมรรถนะขับเคลื่อนที่ทรงพลังกว่า

สูงเกินไป
ค่าที่อนุญาตสูงสุดสำหรับความเร็วรอบและความเร็วที่พื้นผิวถูกพิมพ์ไว้บนฉลากของจานขัดทุกชิ้น โปรดระวังอย่าตั้งค่าให้เกินค่าดังกล่าวในการขัดเจียรเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง

แรงกดที่ถูกต้อง

เงื่อนไขขั้นต้นที่สำคัญสำหรับผลลัพธ์ที่น่าพึ่งพอใจในการตัดเชิงขัดคือ การจ่ายแรงกดอย่างถูกต้อง ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอยู่ที่การลดแรงกดและการยืดเวลาการตัดออกไปเพื่อป้องกันจานขัด หากใช้วิธีดังกล่าวนี้ จะเกิดความร้อนสูงเกินที่วัสดุ (การย้อมสีน้ำเงิน) ซึ่งส่งผลให้ล้อตัดอุดตันและ "เผาไหม้" ดังนั้น จึงควรจะเลือกแรงกดสูงเสมอจนกระทั่งเวลาการตัดสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของวัสดุไวต่อความร้อนที่วัสดุมีจุดตัดไขว้ขนาดใหญ่ขึ้น

 

ความแข็งที่ถูกต้อง

...สำหรับล้อตัด
กฎที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาใช้ได้โดยทั่วไปสำหรับการเลือกล้อตัดที่ถูกต้อง ยิ่งวัสดุที่จะผ่านกระบวนการแปรรูปมีความแข็งมากขึ้น ตัวเชื่อมประสานวัสดุขัดเจียรที่ใช้ควรจะยิ่งอ่อนลง เหตุผลคือ มีความสำคัญสำหรับอายุการใช้งานของล้อตัดว่าพื้นที่ในการตัดของชิ้นงานมีความแข็งขึ้นหรือไม่ การให้ความร้อนที่สูงจะส่งผลให้จานขัด "แช่แข็งแบบเนื้อแก้ว" และเสียความสามารถในการตัด ในกรณีนี้ ควรจะกู้คืนความแข็งของตัวเชื่อมประสานและใช้งานจานขัดที่อ่อนลง