จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว

ระบบ QMC (Quick Metal Connect)

จานขัดกลมที่เปลี่ยนได้ง่ายและรวดเร็วที่มีรอยต่อโลหะจะถูกนำไปวางติดตั้งไว้บนจานหนุนและขันยึดด้วยสลักเกลียวที่วางไว้ด้านใน

ระบบ QRC (Quick Roll Connect)

จานขัดกลมที่เปลี่ยนได้ง่ายและรวดเร็วที่มีบุชเกลียวแบบพลาสติกจะยึดอยู่กับที่บนจานหนุนและยึดติดโดยการหมุน 180 องศาตามเข็มนาฬิกา