ผ้าทรายม้วน

แผ่นรองหลัง คำอธิบาย ตัวอย่างในการใช้งาน
A - กระดาษ ประมาณ 95 ก./ม.² ท่อราง + การขัดเจียรเหลี่ยมมุม (ด้วยมือ)
B - กระดาษ ประมาณ 105 ก./ม.² ท่อราง + การขัดเจียรเหลี่ยมมุม (ด้วยมือ)
C - กระดาษ ประมาณ 110 ก./ม.² การขัดเจียรเหลี่ยมมุม (ด้วยมือ)
D - กระดาษ ประมาณ 130 ก./ม.² การขัดเจียรเหลี่ยมมุม (ด้วยมือและเครื่องจักร)
E - กระดาษ ประมาณ 250 ก./ม.² การขัดเจียรเหลี่ยมมุม (ด้วยเครื่องจักร)
F - กระดาษ ประมาณ 300 ก./ม.² การขัดเจียรเหลี่ยมมุม (ด้วยเครื่องจักร)
G - กระดาษ ประมาณ 400 ก./ม.² การขัดเจียรเหลี่ยมมุม (ด้วยเครื่องจักร)
JF - ผ้า เบา มีความยืดหยุ่นสูง ชิ้นงานที่ขึ้นโครงเป็นกรอบชัดเจน (ด้วยมือและเครื่องจักร)
GX - ผ้าผสม เบา มีความยืดหยุ่น ชิ้นงานที่ขึ้นโครงเป็นกรอบ (ด้วยเครื่องจักร)
J - ผ้า เบา มีความยืดหยุ่น ชิ้นงานที่ขึ้นโครงเป็นกรอบ (ด้วยมือและเครื่องจักร)
XF - ผ้า หนัก มีความยืดหยุ่น เครื่องเจียรสายพานชนิดใช้มือจับ
X – ผ้า หนัก ทนทาน พื้นผิว ขอบ วัตถุตัวหมุน (ด้วยเครื่องจักร)
Y - ผ้า หนัก มีความทนทานสูง พื้นผิว ขอบ วัตถุตัวหมุน (ด้วยเครื่องจักร)
Z – ผ้า หนัก มีความทนทานสูง แบ่งเป็นเซ็กเมนต์ได้ การขัดเจียรเหลี่ยมมุม (ด้วยเครื่องจักร)