กระดาษทรายแผ่น

แถบ/แผ่น

 • ใช้งานได้แบบอเนกประสงค์สำหรับการขัดด้วยมือและการใช้งานบนเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยมือ
 • รุ่นพิเศษที่ออกแบบเพื่อการใช้งานกับวัสดุเฉพาะเจาะจง (เช่น ไม้ โลหะ เป็นต้น)
 • ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย
 • สำหรับการขัดแบบแห้งและแบบเปียก
 • แผ่นรองหลังเป็นกระดาษและผ้า

จานขัด

 • ใช้ได้แบบอเนกประสงค์สำหรับเครื่องจักรหลายประเภท
 • รุ่นพิเศษสำหรับลายฉลุเจาะที่หลากหลาย
 • ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย
 • สำหรับการขัดแบบแห้งและแบบเปียก
 • แผ่นรอง กระดาษ แผ่นฟิล์มและไนลอนใยสังเคราะห์
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีตีนตุ๊กแก
 • จานหนุนที่เหมาะสำหรับเครื่องเจียรลบมุม/เครื่องขัดแบบหมุนสุ่มวงโคจร

รูปแบบรูสำหรับแถบ

Klingspor มีผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่มีรูปแบบรูสำหรับการดูดฝุ่นออก รูปแบบรูที่ต้องการจะขึ้นอยู่กับเครื่องจักรที่ใช้งาน ตารางข้างล่างแสดงถึงเครื่องจักรรุ่นทั่วไปที่มีรูปแบบรูตามที่ต้องการ รูปแบบรูที่มีให้บริการถูกบันทึกไว้ในตารางผลิตภัณฑ์ในหน้าต่อไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการไม่มีอยู่ในคลังสินค้า เรายินดีจะดำเนินการผลิตให้คุณโดยสอดคล้องกับปริมาณการสั่งผลิตขั้นต่ำ

สั่งผลิตรูปแบบรูอื่น ๆ ได้ตามความต้องการ!

GL 1
115 × 280 มม.
10 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.

GL 3
93 × 230 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.

GL 9
93 × 230 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.

GL 11
115 × 280 มม.
14 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.

GL 13
115 × 280 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.

GL 15
115 × 230 มม.
10 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.

GL 17
93 × 180 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.

GL 18
80 × 133 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.

 

 

GLS 1
ø 150 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.
วงกลมรู ø 120 มม.
+ 1 รูกึ่งกลาง ø 17 มม.

GLS 2
ø 150 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.
วงกลมรู ø 65 มม.

GLS 3
ø 150 มม.
6 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.
วงกลมรู ø 80 มม.

GLS 4
ø 115 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.
วงกลมรู ø 65 มม.

GLS 5
ø 125 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.
วงกลมรู ø 65 มม.

GLS 15
Dreieck ø 96 มม.
6 รูดูดฝุ่น ø 8 มม.
วงกลมรู ø 52 มม.

GLS 24
98 x 148 มม.
7 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.

GLS 27
ø 125 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.
วงกลมรู ø 90 มม.
+ 1 รูกึ่งกลาง ø 10 มม.

GLS 47
ø 150 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 9 มม.
วงกลมรู ø 120 มม.
6 รูดูดฝุ่น ø 9 มม.
วงกลมรู ø 80 มม.
+ 1 รูกึ่งกลาง ø 17 มม.

GLS 51
ø 150 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.
วงกลมรู ø 120 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 8 มม.
วงกลมรู ø 65 มม.
+ 1 รูกึ่งกลาง ø 10 มม.

GLS 52
ø 225 มม.
10 รูดูดฝุ่น ø 12 มม.
วงกลมรู ø 105 มม.

GLS 74
ø 150 มม.
8 รูดูดฝุ่น  ø 9,5 มม.
วงกลมรู  ø 119 มม.
16 รูดูดฝุ่น  ø 6 มม.
วงกลมรู ø 119 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 7 มม.
วงกลมรู ø 95 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 8,5 มม.
วงกลมรู  ø 65 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 6 มม.
วงกลมรู ø 39 มม.
+ 1 รูกึ่งกลาง ø 10 มม.