ล้อผ้าทราย

รูปแบบพื้นผิวการขัดเจียร

โครงสร้างของล้อทรายกลมเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่งพื้นผิวอย่างละเอียดให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี เนื่องจากมีขนาดของเม็ดขัดที่เท่ากัน ล้อทรายกลมจึงทำให้ความหยาบของพื้นผิวละเอียดขึ้นหลายเท่าเมื่อเทียบกับสายพานขัดแบบดั้งเดิม ดังนั้น จึงต้องใส่ใจในการเลือกขนาดของเม็ดขัดให้มีขนาดที่หยาบกว่า 2–3 ขนาดเมื่อเทียบกับขนาดของเม็ดขัดที่ใช้กับสายพานขัด

สายพานขัดที่มีเม็ดขัด 40
โครงสร้างลายเส้นที่สั้นชัดเจน พื้นผิวหยาบ การตกแต่งพื้นผิวที่มีขัดกันชัดเจน
ล้อทรายกลมที่มีเม็ดขัด 40
โครงสร้างลายเส้นที่ยาวต่อเนื่อง รอยเว้าไม่ลึก การตกแต่งพื้นผิวเรียบ
เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อทราย [มม.] ช่วงความเร็วรอบที่แนะนำ [นาที-1]
(38–42 ม./วินาที)
100 7.300–8.000
140 5.200–5.700
165 4.400–4.800
200 3.650–4.000
250 2.900–3.200
300 2.400–2.650
350 2.100–2.300
380 1.900–2.100
410 1.750–1.950
480 1.500–1.650
510 1.400–1.550

 

ตัวแปรส่งผลกระทบต่อลักษณะการขัดเจียร

ผลลัพธ์ในการขัดเจียรจะขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ในกระบวนการที่หลากหลาย ตารางข้างล่างแสดงถึงตัวแปรส่งผลกระทบที่แตกต่างกันและผลกระทบต่อผลลัพธ์ในการขัดเจียร

    ผลลัพธ์ในการขัดเจียร
ตัวแปรส่งผลรกระทบ การขจัดวัสดุออก* คุณภาพการตกแต่งพื้นผิว อายุการใช้งาน
ความเร็วในการตัด สูง เพิ่ม ละเอียดขึ้น สั้นลง
ต่ำ ลด หยาบขึ้น ยาวขึ้น
แรงกด สูง เพิ่ม หยาบขึ้น สั้นลง
น้อย ลด ละเอียดขึ้น ยาวขึ้น
ขนาดของเม็ดขัด หยาบ เพิ่ม หยาบขึ้น สั้นลง
ละเอียด ลด ละเอียดขึ้น ยาวขึ้น
ตัวช่วยการขัดเจียร
(น้ำมัน จาระบี)
ไม่มี เพิ่ม หยาบขึ้น สั้นลง
มี ลด ละเอียดขึ้น ยาวขึ้น

* ข้อแนะนำ: พารามิเตอร์ที่สำคัญในการส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการขจัดวัสดุออกคือ การเลือกเม็ดขัดที่หยาบขึ้น (ขจัดวัสดุออกมากขึ้น) หรือละเอียดกว่า (ขจัดวัสดุออกน้อย)