ผ้าทรายสายพาน

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
การใช้งาน
สายผลิตภัณฑ์
ผ้าทรายสายพาน
การกำหนดค่า
เทคโนโลยี
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มเติม
ความกว้าง/มม.
ความยาว/มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม.
ระดับความละเอียด
ชนิดเม็ดขัด