ผ้าทรายสายพาน

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
ผ้าทรายสายพาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม.
ความกว้าง /มม.
ความยาว /มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน /มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มเติม
ระดับความละเอียด
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แผ่นใยสังเคราะห์ สี