ผ้าทรายสายพาน

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
การผลิตแบบสำเร็จรูป
ผ้าทรายสายพาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม.
ความกว้าง เป็น มม.
ความยาว เป็น มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน เป็น มม.
ระดับความละเอียด