CS 310 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า สำหรับ เหล็กสแตนเลส, ไม้, เหล็กกล้า, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย X
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
ไม้
เหล็กกล้า
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
พลาสติก
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์คุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับงานโลหะและงานไม้ - อัตราการขจัดเศษที่ดีภายใต้แรงเค้นสูง