CS 310 X สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังผ้า สำหรับ โลหะสากล, เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย X
วัสดุ
โลหะสากล
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
ไม้
พลาสติก
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ที่มีอัตราราคาที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - มีขนาดเม็ดขัดที่หลากหลายให้เลือก