CS 310 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า สำหรับ เหล็กสแตนเลส, ไม้, เหล็กกล้า, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
ไม้
เหล็กกล้า
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย X
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์คุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับงานโลหะและงานไม้ - อัตราการขจัดเศษที่ดีภายใต้แรงเค้นสูง
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง เป็น มม. ความยาว เป็น มม. เม็ดขัด การเชื่อมต่อสายพาน หมายเลขสินค้า คงคลัง
200
ความกว้าง
750
ความยาว
60
เม็ดขัด
F7G รอยต่อไซน์
การเชื่อมต่อสายพาน
48970
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
200
ความกว้าง
750
ความยาว
36
เม็ดขัด
F7G รอยต่อไซน์
การเชื่อมต่อสายพาน
47561
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
ความกว้าง
1.020
ความยาว
80
เม็ดขัด
F5 ติดกาว ซ้อน
การเชื่อมต่อสายพาน
49300
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
ความกว้าง
920
ความยาว
60
เม็ดขัด
F5 ติดกาว ซ้อน
การเชื่อมต่อสายพาน
48717
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
ความกว้าง
2.000
ความยาว
36
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
47492
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
75
ความกว้าง
2.000
ความยาว
36
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
4594
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
ความกว้าง
1.020
ความยาว
40
เม็ดขัด
F5 ติดกาว ซ้อน
การเชื่อมต่อสายพาน
47753
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
75
ความกว้าง
2.000
ความยาว
240
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
51470
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
75
ความกว้าง
2.000
ความยาว
80
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
49399
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
25
ความกว้าง
1.065
ความยาว
80
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
244634
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
ความกว้าง
2.000
ความยาว
60
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
4590
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
ความกว้าง
920
ความยาว
80
เม็ดขัด
F5 ติดกาว ซ้อน
การเชื่อมต่อสายพาน
49454
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
ความกว้าง
2.000
ความยาว
40
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
4587
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
200
ความกว้าง
750
ความยาว
80
เม็ดขัด
F7G รอยต่อไซน์
การเชื่อมต่อสายพาน
49764
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
200
ความกว้าง
750
ความยาว
24
เม็ดขัด
F7G รอยต่อไซน์
การเชื่อมต่อสายพาน
47101
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
75
ความกว้าง
2.000
ความยาว
180
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
51222
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
200
ความกว้าง
550
ความยาว
60
เม็ดขัด
F7G รอยต่อไซน์
การเชื่อมต่อสายพาน
105992
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
ความกว้าง
2.000
ความยาว
40
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
47921
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
75
ความกว้าง
2.000
ความยาว
120
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
50652
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
ความกว้าง
1.020
ความยาว
60
เม็ดขัด
F5 ติดกาว ซ้อน
การเชื่อมต่อสายพาน
48549
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
200
ความกว้าง
550
ความยาว
24
เม็ดขัด
F7G รอยต่อไซน์
การเชื่อมต่อสายพาน
170543
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
ความกว้าง
2.000
ความยาว
120
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
50767
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
200
ความกว้าง
550
ความยาว
120
เม็ดขัด
F7G รอยต่อไซน์
การเชื่อมต่อสายพาน
123931
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
25
ความกว้าง
1.065
ความยาว
60
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
244635
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
ความกว้าง
920
ความยาว
100
เม็ดขัด
F5 ติดกาว ซ้อน
การเชื่อมต่อสายพาน
50136
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
75
ความกว้าง
2.000
ความยาว
60
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
4596
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
75
ความกว้าง
2.000
ความยาว
40
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
4595
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
ความกว้าง
2.000
ความยาว
120
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
4593
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
200
ความกว้าง
750
ความยาว
120
เม็ดขัด
F7G รอยต่อไซน์
การเชื่อมต่อสายพาน
50872
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
ความกว้าง
2.000
ความยาว
60
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
48821
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
200
ความกว้าง
750
ความยาว
100
เม็ดขัด
F7G รอยต่อไซน์
การเชื่อมต่อสายพาน
50340
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
ความกว้าง
2.000
ความยาว
80
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
4591
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
200
ความกว้าง
550
ความยาว
40
เม็ดขัด
F7G รอยต่อไซน์
การเชื่อมต่อสายพาน
97832
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
200
ความกว้าง
550
ความยาว
80
เม็ดขัด
F7G รอยต่อไซน์
การเชื่อมต่อสายพาน
123929
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
ความกว้าง
2.000
ความยาว
80
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
49581
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
200
ความกว้าง
750
ความยาว
40
เม็ดขัด
F7G รอยต่อไซน์
การเชื่อมต่อสายพาน
48028
หมายเลขสินค้า
คงคลัง