CS 329 JF ผ้าทราย KULEX สำหรับ เหล็กสแตนเลส, เหล็กกล้า

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์เกาะกลุ่ม
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย JF
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
ประโยชน์: สายพานทรายที่มีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานสำหรับการขัดพื้นผิวให้มีรูปแบบรอยขัดที่สม่ำเสมอแบบซาตินภายใต้แรงดันการเจียรต่ำจนถึงปานกลาง - เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานที่ขึ้นรูปสูง - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจียรแบบแห้ง
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
ส่งมอบได้ตามคำขอ