CS 409 Y สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า สำหรับ เหล็กสแตนเลส

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง โพลีเอสเตอร์ Y
ประโยชน์: รูปแบบการขัดที่ทรงพลัง - การเจียรเย็นและมีประสิทธิภาพการเจียรที่เพิ่มขึ้นบนพื้นผิวสแตนเลสและเหล็กที่มีโลหะเจือสูงเนื่องมาจากสารยึดติด multibond มากขึ้น - ระยะเวลาการใช้งานยาวนานมากเมื่อใช้กับการเจียรโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเฟอร์รัส
ส่งมอบได้ตามคำขอ