CS 410 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า สำหรับ เหล็กสแตนเลส

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย X
ประโยชน์: การเจียรที่มีอุณหภูมิต่ำและไม่มีการเปลี่ยนสีเนื่องมาจากความร้อนเพราะมีสารยึดติด multibond ที่เสริมเข้ามา - มีประสิทธิภาพการขัดเพิ่มขึ้น สำหรับการใช้บนพื้นผิวที่เป็นเหล็กสแตนเลส
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด การเชื่อมต่อสายพาน ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
50
ความกว้าง
450
ความยาว
60
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 410 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
53108
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
ความกว้าง
450
ความยาว
80
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 410 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
53267
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
ความกว้าง
450
ความยาว
120
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 410 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
53538
หมายเลขสินค้า
คงคลัง