CS 411 X สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า สำหรับ เหล็กสแตนเลส, เหล็กกล้า, โลหะสากล

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย X
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
โลหะสากล
การใช้งาน
การผลิตโลหะ
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: ทรงพลังและประสิทธิภาพในการขัดสูงในการเจียรพื้นผิวเหล็กกล้าและเหล็กสแตนเลสที่ขรุขระ - ใช้ได้กับงานหลากหลายประเภทในงานโลหะทุกชนิด
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด การเชื่อมต่อสายพาน แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
150
ความกว้าง
2,000
ความยาว
120
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
50
ความกว้าง
2,000
ความยาว
120
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
75
ความกว้าง
2,000
ความยาว
120
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
50
ความกว้าง
2,000
ความยาว
36
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
100
ความกว้าง
2,000
ความยาว
36
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
150
ความกว้าง
2,000
ความยาว
36
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
50
ความกว้าง
2,000
ความยาว
40
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
150
ความกว้าง
2,000
ความยาว
40
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
50
ความกว้าง
2,000
ความยาว
80
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
75
ความกว้าง
2,000
ความยาว
80
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
150
ความกว้าง
2,000
ความยาว
80
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
75
ความกว้าง
2,000
ความยาว
24
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
75
ความกว้าง
2,000
ความยาว
36
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
75
ความกว้าง
2,000
ความยาว
40
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
75
ความกว้าง
2,000
ความยาว
60
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
50
ความกว้าง
2,000
ความยาว
60
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
150
ความกว้าง
2,000
ความยาว
60
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
100
ความกว้าง
283
ความยาว
40
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
100
ความกว้าง
283
ความยาว
80
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
100
ความกว้าง
283
ความยาว
120
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
90
ความกว้าง
395
ความยาว
120
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
90
ความกว้าง
395
ความยาว
80
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
100
ความกว้าง
283
ความยาว
60
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
90
ความกว้าง
395
ความยาว
60
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
90
ความกว้าง
395
ความยาว
40
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 411 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท