CS 451 X ปลอกหุ้มขัด สำหรับ เหล็กสแตนเลส

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย X
ประโยชน์: ผ้าเสริมแผ่นรองหลังที่ทนต่อการฉีกขาด - ข้อต่อที่เป็นเกลียว มีรูปทรงกระบอก - เซอร์โคเนียอลูมิน่าคุณภาพสูงพร้อมกับสารยึดติด multibond สำหรับกระบวนการขึ้นรูปเหล็กสแตนเลสโดยเฉพาะ - มีพลังการขัดสูงเมื่อใช้กับตัวยางรองกันกระแทก GK 555
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความสูง/มม. เม็ดขัด ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
20
ความสูง
60
เม็ดขัด
CS 451 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
255475
หมายเลขสินค้า
45
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
ความสูง
60
เม็ดขัด
CS 451 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
255476
หมายเลขสินค้า
60
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
ความสูง
60
เม็ดขัด
CS 451 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
255626
หมายเลขสินค้า
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
20
ความสูง
40
เม็ดขัด
CS 451 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
334246
หมายเลขสินค้า
45
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
ความสูง
40
เม็ดขัด
CS 451 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
334247
หมายเลขสินค้า
60
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
ความสูง
40
เม็ดขัด
CS 451 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
334248
หมายเลขสินค้า