CS 451 X ปลอกหุ้มขัด สำหรับ เหล็กสแตนเลส

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย X
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
ประโยชน์: ผ้าเสริมแผ่นรองหลังที่ทนต่อการฉีกขาด - ข้อต่อที่เป็นเกลียว มีรูปทรงกระบอก - เซอร์โคเนียอลูมิน่าคุณภาพสูงพร้อมกับสารยึดติด multibond สำหรับกระบวนการขึ้นรูปเหล็กสแตนเลสโดยเฉพาะ - มีพลังการขัดสูงเมื่อใช้กับตัวยางรองกันกระแทก GK 555
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความกว้าง/มม. เม็ดขัด แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
20
ความกว้าง
60
เม็ดขัด
CS 451 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
45
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
ความกว้าง
60
เม็ดขัด
CS 451 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
60
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
ความกว้าง
60
เม็ดขัด
CS 451 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
20
ความกว้าง
40
เม็ดขัด
CS 451 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
45
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
ความกว้าง
40
เม็ดขัด
CS 451 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
60
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
ความกว้าง
40
เม็ดขัด
CS 451 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท