CS 710 XF สายพานตะไบ สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย XF
ข้อดี: เครื่องขัดชิ้นส่วนขึ้นรูปหรือตะเข็บเชื่อมต่อในอุตสาหกรรมและงานช่าง - พื้นผิวยืดหยุ่น แต่มีส่วนรองรับป้องกันการฉีกขาด - สายพานขัดคอรันดัมชั้นดี
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด การเชื่อมต่อสายพาน ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า
9
ความกว้าง
533
ความยาว
120
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 710 XF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342296
หมายเลขสินค้า
9
ความกว้าง
533
ความยาว
80
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 710 XF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342297
หมายเลขสินค้า
13
ความกว้าง
455
ความยาว
80
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 710 XF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342298
หมายเลขสินค้า
13
ความกว้าง
455
ความยาว
120
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 710 XF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342299
หมายเลขสินค้า
13
ความกว้าง
610
ความยาว
120
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 710 XF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342300
หมายเลขสินค้า
13
ความกว้าง
610
ความยาว
80
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 710 XF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342301
หมายเลขสินค้า
10
ความกว้าง
330
ความยาว
80
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 710 XF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342302
หมายเลขสินค้า
10
ความกว้าง
330
ความยาว
120
เม็ดขัด
F4G รอยต่อชน
การเชื่อมต่อสายพาน
CS 710 XF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342303
หมายเลขสินค้า