GX 533 JF สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังผ้า สำหรับ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, พลาสติก, โลหะสากล, ไทเทเนียม, วัสดุที่เป็นสารประกอบอนินทรีย์

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด SiC
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าผสมกับวัสดุอื่น JF
วัสดุ
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
พลาสติก
โลหะสากล
ไทเทเนียม
วัสดุที่เป็นสารประกอบอนินทรีย์
การใช้งาน
วิศวกรรมการแพทย์
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับใช้บนทองเหลือง (ชิ้นส่วนตกแต่งในห้องน้ำ) และไทเทเนียม (เครื่องมือผ่าตัด) - ปรับได้ดีตามพื้นผิวที่มีองศา และความโค้งเว้า - มีความน่าเชื่อถือในการทำงานสูงสำหรับการใช้งานกับหุ่นยนต์หรือการทำงานกับสายพานที่ไม่มีแกนรองรับเนื่องมาจากแผ่นรองหลังใยผ้าผสมที่ทนต่อการฉีกขาดสูง
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
ส่งมอบได้ตามคำขอ