LS 309 XH สายพานสั้นสำหรับเครื่องเจียรสายพานแบบเคลื่อนที่ สำหรับ ไม้, โลหะสากล, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย X
วัสดุ
ไม้
โลหะสากล
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
การใช้งาน
การผลิตโลหะ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับเครื่องเจียรสายพานแบบเคลื่อนที่ - เหมาะสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์บนพื้นผิวไม้ โลหะ สี และน้ำยาขัดเงา - การผสมผสานของผลิตภัณฑ์สายพานที่หลากหลายสำหรับเครื่องจักรมาตรฐานทุกประเภท

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก