NBS 800 สายพานใยสังเคราะห์ สำหรับ เหล็กสแตนเลส, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับการตกแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยใช้เครื่องเจียรที่ใช้มือจับ (ยกเว้นเครื่องเจียรสายพาน) และเครื่องจักรที่ติดตั้งบนแท่น - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดบริเวณที่สีจาง สำหรับการลบคมเล็กน้อย การปรับระดับ การตกแต่งผิวแบบด้าน และการทำให้ผิวขรุขระ - ลดการอุดตันให้เหลือน้อยที่สุด - มีระยะเวลาการใช้งานยาวนาน - เหมาะสำหรับการเจียรแบบแห้งและเปียก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง เป็น มม. ความยาว เป็น มม. ระดับความละเอียด การเชื่อมต่อสายพาน i18n_vlies_farbe หมายเลขสินค้า คงคลัง
30
ความกว้าง
800
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
violet
i18n_vlies_farbe
258706
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
ความกว้าง
618
ความยาว
หยาบ
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
สีน้ำตาล
i18n_vlies_farbe
258711
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
ความกว้าง
618
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
violet
i18n_vlies_farbe
258712
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
ความกว้าง
618
ความยาว
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
สีน้ำเงิน
i18n_vlies_farbe
258713
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
ความกว้าง
820
ความยาว
หยาบ
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
สีน้ำตาล
i18n_vlies_farbe
258714
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
ความกว้าง
820
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
violet
i18n_vlies_farbe
258715
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
ความกว้าง
820
ความยาว
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
สีน้ำเงิน
i18n_vlies_farbe
258716
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
ความกว้าง
450
ความยาว
หยาบ
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
สีน้ำตาล
i18n_vlies_farbe
258717
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
ความกว้าง
450
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
violet
i18n_vlies_farbe
258718
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
75
ความกว้าง
2.000
ความยาว
หยาบ
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
สีน้ำตาล
i18n_vlies_farbe
258729
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
75
ความกว้าง
2.000
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
violet
i18n_vlies_farbe
258730
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
75
ความกว้าง
2.000
ความยาว
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
สีน้ำเงิน
i18n_vlies_farbe
258731
หมายเลขสินค้า
คงคลัง