NBS 800 สายพานใยสังเคราะห์ สำหรับ เหล็กสแตนเลส, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับการตกแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยใช้เครื่องเจียรที่ใช้มือจับ (ยกเว้นเครื่องเจียรสายพาน) และเครื่องจักรที่ติดตั้งบนแท่น - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดบริเวณที่สีจาง สำหรับการลบคมเล็กน้อย การปรับระดับ การตกแต่งผิวแบบด้าน และการทำให้ผิวขรุขระ - ลดการอุดตันให้เหลือน้อยที่สุด - มีระยะเวลาการใช้งานยาวนาน - เหมาะสำหรับการเจียรแบบแห้งและเปียก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง เป็น มม. ความยาว เป็น มม. ระดับความละเอียด การเชื่อมต่อสายพาน หมายเลขสินค้า คงคลัง
30
ความกว้าง
800
ความยาว
ปานกลาง
feinheitsgradTranslated
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
258706
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
ความกว้าง
618
ความยาว
หยาบ
feinheitsgradTranslated
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
258711
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
ความกว้าง
618
ความยาว
ปานกลาง
feinheitsgradTranslated
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
258712
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
ความกว้าง
618
ความยาว
ละเอียดมาก
feinheitsgradTranslated
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
258713
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
ความกว้าง
820
ความยาว
หยาบ
feinheitsgradTranslated
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
258714
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
ความกว้าง
820
ความยาว
ปานกลาง
feinheitsgradTranslated
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
258715
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
ความกว้าง
820
ความยาว
ละเอียดมาก
feinheitsgradTranslated
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
258716
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
ความกว้าง
450
ความยาว
หยาบ
feinheitsgradTranslated
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
258717
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
ความกว้าง
450
ความยาว
ปานกลาง
feinheitsgradTranslated
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
258718
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
75
ความกว้าง
2.000
ความยาว
หยาบ
feinheitsgradTranslated
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
258729
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
75
ความกว้าง
2.000
ความยาว
ปานกลาง
feinheitsgradTranslated
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
258730
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
75
ความกว้าง
2.000
ความยาว
ละเอียดมาก
feinheitsgradTranslated
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
258731
หมายเลขสินค้า
คงคลัง