NBS 800 สายพานใยสังเคราะห์ สำหรับ เหล็กสแตนเลส, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับการตกแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยใช้เครื่องเจียรที่ใช้มือจับ (ยกเว้นเครื่องเจียรสายพาน) และเครื่องจักรที่ติดตั้งบนแท่น - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดบริเวณที่สีจาง สำหรับการลบคมเล็กน้อย การปรับระดับ การตกแต่งผิวแบบด้าน และการทำให้ผิวขรุขระ - ลดการอุดตันให้เหลือน้อยที่สุด - มีระยะเวลาการใช้งานยาวนาน - เหมาะสำหรับการเจียรแบบแห้งและเปียก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. ระดับความละเอียด การเชื่อมต่อสายพาน แผ่นใยสังเคราะห์ สี หมายเลขสินค้า คงคลัง
30
ความกว้าง
800
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
violet
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258706
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
ความกว้าง
618
ความยาว
หยาบ
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
สีน้ำตาล
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258711
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
ความกว้าง
618
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
violet
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258712
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
ความกว้าง
618
ความยาว
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
สีน้ำเงิน
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258713
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
ความกว้าง
820
ความยาว
หยาบ
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
สีน้ำตาล
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258714
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
ความกว้าง
820
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
violet
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258715
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
ความกว้าง
820
ความยาว
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
สีน้ำเงิน
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258716
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
ความกว้าง
450
ความยาว
หยาบ
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
สีน้ำตาล
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258717
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
ความกว้าง
450
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
violet
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258718
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
75
ความกว้าง
2.000
ความยาว
หยาบ
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
สีน้ำตาล
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258729
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
75
ความกว้าง
2.000
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
violet
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258730
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
75
ความกว้าง
2.000
ความยาว
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
F3W สายพานทรายใยสังเคราะห์
การเชื่อมต่อสายพาน
สีน้ำเงิน
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258731
หมายเลขสินค้า
คงคลัง