PS 20 F สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ โลหะสากล, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, เหล็กสแตนเลส

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ F
วัสดุ
โลหะสากล
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
การใช้งาน
การผลิตเหล็ก
ศูนย์บริการสแตนเลส
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์สำหรับการเจียรเพื่อตกแต่งขั้นสุดท้ายบนพื้นผิวเหล็กกล้า เหล็กสแตนเลส และโลหะอื่นๆ - มีอัตราการขจัดเศษผงสูง
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
ส่งมอบได้ตามคำขอ