PS 20 F สายพานทรายที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ โลหะสากล, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, เหล็กสแตนเลส

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
โลหะสากล
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ F
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์สำหรับการเจียรเพื่อตกแต่งขั้นสุดท้ายบนพื้นผิวเหล็กกล้า เหล็กสแตนเลส และโลหะอื่นๆ - มีอัตราการขจัดเศษผงสูง
ส่งมอบได้ตามคำขอ