PS 21 F สายพานทรายหน้ากว้างที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ เหล็กสแตนเลส, โลหะสากล, เหล็กกล้า

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
เหล็กกล้า
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ F
ประโยชน์: มีประสิทธิภาพการขัดที่ทรงพลังเนื่องมาจากเซอร์โคเนีย อลูมินาที่ลับคมด้วยตนเอง - การผสมผสานสูงสุดสำหรับการขัดบนพื้นผิวที่ขรุขระ และการเจียรเพื่อตกแต่งผิวขั้นสุดท้ายของเหล็กสแตนเลส
ส่งมอบได้ตามคำขอ