ดอกเจียรคาร์ไบด์

ขั้นตอนการทำงาน
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
ดอกเจียรคาร์ไบด์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม.
ความยาว เป็น มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน เป็น มม.