ดอกเจียรคาร์ไบด์

ขั้นตอนการทำงาน
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
ดอกเจียรคาร์ไบด์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม.
ความยาว/มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม.
ความยาวของแกน
รูปร่างของโครงสร้าง
รอยหยัก